Dnešní pečení mazanců a léteček i s požehnáním pana faráře. Krásné a požehnané Velikonoce všem!

08.04.2023