O nás


Komunitní centrum Fara je určeno pro širokou veřejnost všech věkových skupin.

Co je cílem KC Fara?

Cílem KC je zapojení všech členů místní komunity, vzájemné setkávání, sdílení všech obyvatel, tak aby nedocházelo k sociálnímu vyloučení. Zaměřujeme se i na aktivity, které zajišťují přirozené propojení napříč generacemi. Povzbuzujeme obyvatele lokality, aby usilovali o něco společného. Jde nám o vytvoření komunity, kde dochází k přirozenému způsobu podpory a pomoci. V příjemném prostředí můžete smysluplně naplnit čas, a to jak vedenými aktivitami (zájmové, vzdělávací, volnočasové), tak aktivitami, které si vytvoříte samostatně, podle vašich představ, s přáteli, známými, rodinou v prostředí, které poskytuje bezpečné zázemí. KC poskytuje zázemí všem. Každý může vstoupit a strávit svůj čas u nás. Probíhají u nás již zaběhlé aktivity pro seniory, které jsme rozšířili o další pestrou nabídku. KC je situováno v budově fary, kde jsou k dispozici rozličné prostory; tělocvična s kapacitou cca 10 osob, kde se konají pravidelná cvičení. Pokud máte zájem o uvolnění prostoru pro vaši pravidelnou aktivitu v prostoru tělocvičny, obraťte se na nás. Místnost s vybavenou kuchyňkou, ve které si můžete nejen uvařit kávu či čaj, ale věnovat se čtení, setkávání se s přáteli nebo odpočinku. Meditační místnost je určena pro vaše tiché rozjímání, každý všední den v čase od 13:00 do 17:00. Přednášková místnost nabízí prostor pro setkání většího počtu osob (cca 30) při zajímavých tématech.