O nás


KOMUNITNÍ CENTRUM FARA

Komunitní centrum Fara je určeno pro širokou veřejnost všech věkových skupin.

Co je cílem KC Fara?

Cílem KC je zapojení všech členů místní komunity, vzájemné setkávání, sdílení všech

obyvatel, tak aby nedocházelo k sociálnímu vyloučení. Zaměřujeme se i na aktivity, které

zajišťují přirozené propojení napříč generacemi. Povzbuzujeme obyvatele lokality, aby

usilovali o něco společného.

Jde nám o vytvoření komunity, kde dochází k přirozenému způsobu podpory a pomoci.

V příjemném prostředí můžete smysluplně naplnit čas, a to jak vedenými aktivitami

(zájmové, vzdělávací, volnočasové), tak aktivitami, které si vytvoříte samostatně, podle

vašich představ, s přáteli, známými, rodinou v prostředí, které poskytuje bezpečné zázemí.

KC poskytuje zázemí všem. Každý může vstoupit a strávit svůj čas u nás. Probíhají u nás již

zaběhlé aktivity pro seniory, které jsme rozšířili o další pestrou nabídku.

KC je situováno v budově fary, kde jsou k dispozici rozličné prostory; tělocvična s kapacitou

cca 10 osob, kde se konají pravidelná cvičení. Pokud máte zájem o uvolnění prostoru pro vaši

pravidelnou aktivitu v prostoru tělocvičny, obraťte se na nás.

Dílna s vybavením pro ruční práce a drobné úpravy potřebné v domácnosti. Děti zde mohou

tvořit, psát domácí úkoly. Je zde prostor u stolu pro cca 6 osob, který můžete využít podle

vašich představ. Pokud byste měli zájem o pravidelné uvolnění prostoru pro vaše aktivity -

tvůrčí dílny, workshopy, neváhejte nás kontaktovat.

Místnost s vybavenou kuchyňkou, ve které si můžete nejen uvařit kávu či čaj, ale věnovat se

čtení, setkávání se s přáteli nebo odpočinku.

Meditační místnost je určena pro vaše tiché rozjímání, každý všední den v čase od 13:00 do

17:00.

Přednášková místnost nabízí prostor pro setkání většího počtu osob (cca 30) při zajímavých

tématech.

V KC jsou k dispozici deskové hry, šipky, petangue.

Nedílnou součástí KC je komunitní zahrada, na které tvoříme společně. Vítáme vaše nápady

k využití půdy v komunitní zahradě.